Sve novosti

Obaveštenje imenovanog tela

Imenovano telo za pregled dečijih igrališta stavlja van snage izdate domaće isprave o usaglašenosti tipa opreme za dečija igrališta na osnovu inostranog sertifikata, broj:

ST 06-00-52-0450/20,
ST 06-01-52-0443-20,
ST 06-02-52-0444-20,
ST 06-03-52-0445-20,
ST (више…)

GRAĐEVINA

11.1.2021. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je obnovio
Licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte.

OVERAVANJE MERILA

11.12.2020. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je obnovio rešenja o obavljanju poslova overavanja merila – merila sile kočenja.

OVERAVANJE MERILA

8.11.2020. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je obnovio rešenja o obavljanju poslova overavanja merila – manometri.

RADIJACIONA DELATNOST

10.11.2020. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je obnovio licencu za radijacionu delatnost visokog rizika.

STRANA 2 OD 712345...POSLEDNJA »