Sve novosti

RADIJACIONA DELATNOST

10.11.2020. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je obnovio licencu za radijacionu delatnost visokog rizika.

OVERAVANJE MERILA

28.10.2020. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je obnovio rešenja o obavljanju poslova overavanja merila – regloskopi i opacimetri

VETERINARSKA DELATNOST

31.8.2020. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je dobio rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu za obavljanje poslova ispitivanja hrane životinjskog porekla i hrane za životinje.

OVLAŠĆENJE ZA MONITORING ZEMLJIŠTA

Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je dobio ovlašćenje Ministarstva zaštite životne sredine za obavljanje poslova monitoringa zemljišta.

DOZVOLA ZA MERENJE EMISIJE

31.7.2020. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je od Ministarstva zaštite životne sredine dobio revidiranu dozvolu za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja.

STRANA 2 OD 612345...POSLEDNJA »