Podaci o društvu

Pun naziv
Institut za zaštitu na radu, za zaštitu od požara, zaštitu životne sredine, projektovanje i inženjering a.d. Novi Sad
Skraćeni naziv
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad
Sedište
Marka Miljanova 9 i 9A, 21101 Novi Sad
Matični broj
08112517
Poreski ident. broj (PIB)
101708085
Ime i prezime ovlašćenog lica
Željko Tomić, direktor
Broj telefona
+ 381 21 421 700
Broj faksa
+ 381 21 422 435
Web site
www.institut.co.rs
e-mail
institut@institut.co.rs
Šifra delatnosti
7120
Naziv delatnosti
Tehničko ispitivanje i analiza

Podaci o računima

Naziv banke                                              Broj tekućeg računa
Addiko bank a.d.
165-916-13
OTP banka Srbija a.d.
325-9500700001311-45
NLB-Komercijalna banka a.d.
205-516960-44

Ogranak - Šabac

Adresa:
Vlade Jovanovića 22, 15000 Šabac
Broj telefona:
+ 381 15 353 460
Broj faksa:
+ 381 15 353 468
Ovlašćeni zastupnik:
Radmilo Topalović
Addiko bank a.d.
165-27834-60

Ogranak - Niš

Adresa:
Drugog Srpskog Ustanka 19, 18108 Niš
Broj telefona:
+ 381 18 553 100
Broj faksa:
+ 381 18 552 911
Ovlašćeni zastupnik:
Bratislav Mladenović
Addiko bank a.d.
165-27833-63