Izjava o politici kvaliteta, zaštiti životne sredine, zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu

Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad pruža usluge iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara, bezbednosti saobraćaja, projektovanja, planiranja i izgradnje, pregleda i laboratorijskih ispitivanja, sertifikacije i kontrolisanja proizvoda i stručnog osposobljavanja.

Usluge pružamo u skladu sa propisima, standardima, internim dokumentima Instituta, poštujući sve primenjive zahteve korisnika. Ispunjavamo sve zakonske obaveze u vezi sa zaštitom životne sredine i zaštitom na radu.

Posvećeni smo:

 • zaštiti životne sredine, uključujući i prevenciju zagađenja i realizaciju mera u vezi značajnih aspekata životne sredine;
 • pružanju bezbednih i zdravih uslova rada, eliminisanju opasnosti i smanjivanju OH&S rizika;
 • Stalni cilj nam je da budemo prepoznati kao vodeći u pogledu kvaliteta usluga koje pružamo našim korisnicima, zahvaljujući kompetentnim zaposlenima, nepristrasnom pristupu, konzistentnom funkcionisanju i težnji ka stalnom poboljšanju. Korisnike usluga vidimo kao partnere koji nam pomažu da ostvarimo postavljene ciljeve.

  Uspostavljen sistem kvaliteta smo bazirali na procesnom pristupu („planiraj–uradi–proveri–deluj”) i primenjujemo razmišljanje zasnovano na riziku.

  Primenom standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS ISO 45001 održavamo visok nivo kvaliteta usluga i obezbeđujemo poverenje korisnika u taj kvalitet.

  Sve aktivnosti obavljamo profesionalno na nediskriminatorski način uz stalno obezbeđenje principa poverljivosti, objektivnosti i nepristrasnosti. Najviše rukovodstvo obezbeđuje sve potrebne resurse da bi se ovi principi održali.

  Naši zaposleni su kompetentni za funkcije koje obavljaju, poseduju odgovarajuće tehničko znanje i iskustvo u odnosu na predmet i područje usluge koja se pruža. Na svim rukovodećim pozicijama su lideri koji uspostavljaju jedinstvo svrhe, usmerenja i kreiraju uslove pod kojima se svi zaposleni angažuju u ostvarivanju ciljeva kvaliteta Instituta.

  Svest zaposlenih o značaju ostvarenja postavljenih ciljeva i poštovanju usvojene politike kvaliteta podižemo obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem zaposlenih i njihovim učešćem/konsultovanjem prilikom uspostavljanja/održavnja sistema upravljanja. Stvaramo ambijent u kome su svi svesni svojih odgovornosti, ovlašćenja i ličnog doprinosa ostvarenju postavljenih ciljeva.

  Preispitujemo naš sistem upravlјanja u planiranim intervalima čime obezbeđujemo njegovu stalnu prikladnost, adekvatnost, efektivnost i posvećeni smo njegovom unapređenju.

  Preuzimamo odgovornost za sve aktivnosti koje realizuju podizvođači i kvalifikujemo, ocenjujemo i pratimo sve organizacije koje pružaju usluge iz autsorsa koje se koriste prilikom pružanja usluga Instituta.

  U svim segmentima svog rada se pridržavamo ove politike, a u cilju dostizanja i održavanja visokog kvaliteta rada i zadovoljenja zahteva naših korisnika usluge.

  Novi Sad, 01.08.2022.
  Direktor: dr Željko J. Tomić, dipl.inž.tehn.
  Svi zaposleni se obavezuju i prihvataju da razvijaju kulturu kvaliteta, zdravu i bezbednu radnu i životnu okolinu i da pružaju usluge u skladu sa utvrđenom politikom.