Izjava o politici kvaliteta, zaštiti životne sredine, zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu

Opredeljenje Instituta za zaštitu na radu a.d., Novi Sad je potpuno ispunjavanje zahteva, potreba i očekivanja korisnika usluga i svih zainteresovanih strana iz oblasti: zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine, laboratorijskih ispitivanja, projektovanja, inženjeringa, nadzora, tehničkog pregleda novoizgrađenih objekata i izrade izveštaja o zatečenom stanju objekta, kontrolisanja, osposobljavanja radnika iz navedenih oblasti.

Stalni cilj nam je neprekidno poboljšavanje.

Sve naše aktivnosti usmerene su ka objektivnom, nepristrasnom i profesionalnom pružanju usluga korisnicima, stalnim radom na sprečavanju nezgoda i profesionalnih oboljenja, prevenciji zagađenja životne okoline uz poštovanje svih propisa, međunarodnih konvencija i preporuka, primenu savremenih metoda i postupaka rada u okviru registrovane delatnosti, racionalno korišćenje ljudskih i tehničkih resursa.

Svest zaposlenih o značaju ostvarenja postavljenih ciljeva i poštovanju usvojene politike kvaliteta podižemo obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem svih zaposlenih.

Razvojem osećaja pripadnosti zaposlenih i unapređenjem timskog rada podižemo kvalitet usluga, unapređujemo proces rada, razvijamo i unapređujemo zdravu i bezbednu radnu i životnu okolinu. Stvaramo okruženje u kom se rizici u pogledu zaštite zdravlja i bezbednosti na radu kontrolišu s ciljem sprečavanja povreda i bolesti.

Stvaramo ambijent u kome su svi svesni svojih odgovornosti, ovlašćenja i ličnog doprinosa ostvarenju postavljenih ciljeva.

Korisnike naših usluga vidimo kao partnere koji nam pomažu da ostvarimo postavljene ciljeva.

Modernizacijom poslovanja i ulaganjem u znanje i kvalitet podižemo imidž pouzdanog isporučioca kvalitetnih usluga i tržišnu vrednost akcija Instituta.

Sistem upravljanja kontinualno unapređujemo u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS OSHAS 18001.

Ova opredeljenja će se stalno preispitivati i prilagođavati svim promenama u okruženju i samoj organizaciji.

Novi Sad, 25.07.2013.
Institut za zaštitu na radu a.d. zaštitu od požara, zaštitu čovekove okoline, projektovanje i inženjering
Direktor: Milorad Beronja, dipl.inž.znr
Svi zaposleni se obavezuju i prihvataju da razvijaju kulturu kvaliteta, zdravu i bezbednu radnu i životnu okolinu i da pružaju usluge u skladu sa utvrđenom politikom.