Sertifikati sistema kvaliteta

U cilju zadovoljenja potreba naših korisnika i unapređenja poslovanja uveli smo sistem upravljanja koji objedinjuje:

  • Sistem menadžmenta kvalitetom (SRPS ISO 9001),
  • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001),
  • Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (SRPS ISO 45001)