Sertifikati sistema kvaliteta

U cilju zadovoljenja potreba naših korisnika i unapređenja poslovanja uveli smo integrisani sistem upravljanja, koji objedinjuje sistem upravljanja kvalitetom (SRPS ISO 9001) i sistem upravljanja zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001). Takođe je uveden i sistem bezbednosti i zdravlja na radu (SRPS OHSAS 18001).