Zahtevi za usluge bezbednosti i zdravlja na radu

 • 1. Zahtev za izradu akta o proceni rizika

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OBJEKTU/KOMPLEKSU
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod