Zahtevi za laboratorijska ispitivanja

Departman za ekotoksikološka ispitivanja

 • 1. Zahtev za ispitivanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i predmeta opste upotrebe

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o ispitivanju

  Tražena ispitivanja (otkačiti):

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 2. Zahtev za ispitivanje vode

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o merenju

  Parametri koji bi bili predmet ispitivanja:

  Da li je obezbeđen bezbedan pristup lokaciji uzorkovanja?
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 3. Zahtev za ispitivanje zemljista i sedimenta

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o merenju
  Da li je obezbeđen bezbedan pristup lokaciji uzorkovanja?

  Razlog za ispitivanje zemljišta:

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 4. Zahtev za ispitivanje otpada

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o otpadu
  Da li je otpad pretrpeo neku vrstu fizičkog ili hemijskog tretmana (sitnjenje, drobljenje, zagrevanje, neutralizacija, itd.)?

  Fizičko stanje otpada:

  PODACI O SKLADIŠTENJU OTPADA
  SVRHA IZDAVANJA IZVEŠTAJA

  Svrha:

  Za prekogranično kretanje otpada (Klasifikacija otpada za prekogranično kretanje/ izvoz, uvoz, tranzit), potrebno je popuniti dodatni upitnik:

  • Upitnik za izvoz otpada
  • Upitnik za uvoz otpada
  • Upitnik za tranzit otpada
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 5. Upitnik za uvoz otpada

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Opšti podaci o otpadu
  Podaci o otpadu
  Postupak i metoda odlaganja ili ponovnog iskorišćenja otpada:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 6. Upitnik za izvoz otpada

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Opšti podaci o otpadu
  Podaci o otpadu
  Postupak i metoda odlaganja ili ponovnog iskorišćenja otpada:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 7. Upitnik za tranzit otpada

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  OPŠTI PODACI o otpadu
  Podaci o otpadu
  Postupak i metoda odlaganja ili ponovnog iskorišćenja otpada:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 8. Zahtev za merenje emisije

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o merenju
  Da li je na lokaciji obezbeđen pristup mernim mestima? Da li postoje ugrađeni priključci za uzorkovanje?
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 9. Zahtev za ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o ispitivanju
  Da li je na lokaciji obezbeđen pristup i izvor električne energije?
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 10. Zahtev za ispitivanje uslova radne okoline

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o merenju

  Parametri koji bi bili predmet ispitivanja:

  Ispitivanje se vrši radi (izabrati):

  NAPOMENA: Po prihvatu ponude potrebno je dostaviti sledeću dokumetaciju:
  • situacioni plan
  • sistematizaciju radnih mesta
  • ukoliko se ispitivanje vrši po nalogu inspekcije - fotokopiju rešenja nadležne inspekcije
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod