Zahtevi za laboratorijska ispitivanja

Departman za fizičko mehanička ispitivanja

 • 1. Zahtev za ispitivanje bez razaranja

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o ispitivanju

  Vrsta ispitivanja (otkačiti):

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 2. Zahtev za ispitivanje nejonizujućih zračenja

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o predmetu ispitivanja

  Vrsta izvora elektromagnetnog zračenja:

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 3. Zahtev za merenje buke

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o merenju
  Merenje se vrši u: Potrebno je izvršiti:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 4. Zahtev za merenje humanih vibracija

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o merenju

  Vrsta vibracija?

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 5. Zahtev za ispitivanje kablovsko distributivnih i zajedničkih antenskih sistema

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci:
  U slučaju prihvatanja ponude Instituta, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
  • glavni projekat RTV instalacije, odnosno projekat izvedenog objekta, overen od strane odgovornog projektanta
  • saglasnost (tehnička kontrola) ovlašćene organizacije na projektnu dokumentaciju KDS ili ZAS (zajednički antenski sistem)
  • detaljna šema izvedenog stanja ZAS-a sa ugrađenim komponentama
  • dokaz o merenju vrednosti prelaznog otpora uzemljenja na koji se sistem priključuje (merenje ovlašćene organizacije i način zaštite od električnog udara i udara groma)
  • sertifikate o kvalitetu ugrađenih materijala
  • rezultate kontrolnih merenja nivoa napona na svim izlaznim priključnicama overenim od strane podnosioca zahteva ili izvođača radova
  NAPOMENA: U vremenu ispitivanja u objektu je potrebno obezbediti ispravan mrežni napon za napajanje čitavog sistema koji se ispituje.
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod