Zahtevi za usluge kontrolnog tela

 • 1. Zahtev za kontrolisanje uzoraka zavarenih i lemljenih spojeva radi provere stručne osposobljenosti zavarivača i lemioca

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci
  Podaci o postupku zavarivanja – lemljenja (otkačiti) i potrebnom broju uzoraka za ispitivanje (dopisati). Napomena: Jedan zavarivač može raditi više postupaka.

  Postupak zavarivanja

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 2. Zahtev za kontrolisanje električnih instalacija

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci
  PREDMET KONTROLISANJA: - popuniti samo u delu za predmet za koji se traži kontrolisanje

  Električna instalacija - nova – rekonstruisana (dopuniti):

  1. Poslovni objekat 2. stambeni objekat 3. stambeno poslovni objekat

  Električna instalacija – periodična kontrola

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 3. Zahtev za kontrolisanje gromobranskih instalacija

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci
  PREDMET KONTROLISANJA: - popuniti samo u delu za predmet za koji se traži kontrolisanje
  Klasična gromobranska instalacija u obliku Faradejevog kaveza Štapna hvataljka sa uređajem za rano startovanje Štapna hvataljka sa pojačanim dejstvom
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 4. Zahtev za kontrolisanje antistatik opreme

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci

  Kontrolisanje će se izvršiti (otkači):

  PREDMET KONTROLISANJA: - popuniti samo u delu za predmet za koji se traži kontrolisanje
  Postavljene elektrostatički provodljive (antistatik) podne obloge Elektrostatički provodljiva obuća Ostala elektrostatički provodljiva oprema
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 5. Zahtev za kontrolisanje elektroizolacione opreme

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci

  Pregled će se izvršiti (otkačiti):

  PREDMET KONTROLISANJA: - popuniti samo u delu za predmet za koji se traži kontrolisanje
  Elektroizolacione rukavice: Elektroizolaciona obuća čizme/kaljače: Visokonaponski indikatori: Elektroizolacione manipulativne motke, klešta, klupe: Elektroizolacione prostirke:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 6. Zahtev za tehničku kontrolu hidrantske mreže

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci
  Da li posedujete uređaj za povećavanje pritiska:
  NAPOMENA: Za novoizgrađene objekte kontrolorima omogućiti uvid u projekat hidrantske mreže odobren od strane MUP-a.
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 7. Zahtev za ispitivanje liftova

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci
  PREDMET KONTROLISANJA – popuniti samo u delu za predmet za koji se traži kontrolisanje i navesti predviđenu količinu (broj komada)
  NAPOMENA: U slučaju prihvatanja ponude Instituta, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
  1. Za nove liftove - lift koji se stavlja na tržište:
  • projekat lifta
  • uputstvo za upotrebu
  • uputstvo za održavanje lifta
  • uputstvo za spašavanje lica iz lifta
  • odgovarajuće deklaracije o usaglašenosti (bezbedonosnih komponenti lifta)
  • ateste-domaće isprave bezbedonosnih komponenti lifta
  2. Za postojeći lift - vanredni i redovni pregled:
  • prethodni izveštaj o pregledu
  • knjigu održavanja
  • uputstvo za upotrebu
  • uputstvo za održavanje lifta
  • uputstvo za spašavanje lica iz lifta
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 8. Zahtev za kontrolisanje posuda pod pritiskom koje nisu izložene plamenu

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o posudi
  Stanje proizvoda (otkačiti):
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod