Zahtevi za usluge overavanja merila

 • 1. Zahtev za overavanje manometara

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o vlasniku/korisniku merila
  PODACI O MERILU (ako se zahteva overavanje više merila iste vrste može se podneti jedan zahtev pri čemu su sva merila navedena u prilogu tog zahteva. Za overavanje više merila različite vrste podnose se pojedinačni zahtevi)
  Da li želite da se izda uverenje o overavanju merila? Vrsta overavanja:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 2. Zahtev za overavanje uredjaja sa valjcima

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o vlasniku/korisniku merila
  PODACI O MERILU (ako se zahteva overavanje više merila iste vrste može se podneti jedan zahtev pri čemu su sva merila navedena u prilogu tog zahteva. Za overavanje više merila različite vrste podnose se pojedinačni zahtevi)
  Da li želite da se izda uverenje o overavanju merila? Vrsta overavanja:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 3. Zahtev za overavanje analizatora gasova

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o vlasniku/korisniku merila
  PODACI O MERILU (ako se zahteva overavanje više merila iste vrste može se podneti jedan zahtev pri čemu su sva merila navedena u prilogu tog zahteva. Za overavanje više merila različite vrste podnose se pojedinačni zahtevi)
  Da li želite da se izda uverenje o overavanju merila? Vrsta overavanja:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 4. Zahtev za overavanje opacimetara

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o vlasniku/korisniku merila
  PODACI O MERILU (ako se zahteva overavanje više merila iste vrste može se podneti jedan zahtev pri čemu su sva merila navedena u prilogu tog zahteva. Za overavanje više merila različite vrste podnose se pojedinačni zahtevi)
  Da li želite da se izda uverenje o overavanju merila? Vrsta overavanja:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 5. Zahtev za overavanje regloskopa

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Podaci o vlasniku/korisniku merila
  PODACI O MERILU (ako se zahteva overavanje više merila iste vrste može se podneti jedan zahtev pri čemu su sva merila navedena u prilogu tog zahteva. Za overavanje više merila različite vrste podnose se pojedinačni zahtevi)
  Da li želite da se izda uverenje o overavanju merila? Vrsta overavanja:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod