Zahtevi za usluge službe za pregled i ispitivanje

 • 1. Zahtev za ispitivanje uslova radne okoline

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O MERENJU

  Parametri koji bi bili predmet ispitivanja:

  SVRHA ISPITIVANJA:

  NAPOMENA: Po prihvatanju ponude potrebno je dostaviti situacioni plan, sistematizaciju radnih mesta i ukoliko se ispitivanje vrši po nalogu inspekcije fotokopiju rešenja nadležne inspekcije.
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 2. Zahtev za pregled i ispitivanje opreme za rad

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OPREMI ZA RAD
  PREDMET PREGLEDA – popuniti samo u delu za predmet za koji se traži
  NAPOMENA: Pri izlasku na teren potrebno je obezbediti ekipi Instituta uvid u uputstva za upotrebu i održavanje opreme koja je predmet pregleda/isptivanja.
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 3. Zahtev za pregled i ispitivanje izolacionih aparata

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OPREMI ZA RAD
  PREDMET PREGLEDA – popuniti samo u delu za predmet za koji se traži

  Potrebno je izvršiti sledeće preglede (otkačiti):

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 4. Zahtev za pregled gromobranskih instalacija

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  OSTALI PODACI
  PREDMET PREGLEDA – popuniti samo u delu za predmet za koji se traži

  Klasična gromobranska instalacija u obliku Faradejevog kaveza

  Štapna hvataljka sa uređajem za rano startovanje

  Štapna hvataljka sa pojačanim dejstvom

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 5. Zahtev za pregled antistatik opreme

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  OSTALI PODACI
  Pregled će se izvršiti (otkačiti):
  PREDMET PREGLEDA – popuniti samo u delu za predmet za koji se traži

  Postavljene elektrostatički provodljive (antistatik) podne obloge

  Elektrostatički provodljiva obuća

  Ostala elektrostatički provodljiva oprema

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 6. Zahtev za pregled električnih instalacija

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  OSTALI PODACI
  PREDMET PREGLEDA – popuniti samo u delu za predmet za koji se traži

  Električna instalacija - nova – rekonstruisana (dopuniti):

  1. Poslovni objekat

  2. Stambeni objekat

  3. stambeno poslovni objekat

  Električna instalacija – periodična kontrola:

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 7. Zahtev za pregled elektroizolacione opreme

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  OSTALI PODACI
  Pregled će se izvršiti (otkačiti):
  PREDMET PREGLEDA – popuniti samo u delu za predmet za koji se traži

  Elektroizolacione rukavice:

  Elektroizolaciona obuća čizme/kaljače:

  Visokonaponski indikatori:

  Elektroizolacione manipulativne motke, klešta, klupe:

  Elektroizolacione prostirke:

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 8. Zahtev za ispitivanje bioloških štetnosti

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O MERENJU

  Ispitivanje se vrši radi (otkačiti):

  NAPOMENA Po prihvatanju ponude potrebno je dostaviti situacioni plan, sistematizaciju radnih mesta i ukoliko se ispitivanje vrši po nalogu inspekcije fotokopiju rešenja nadležne inspekcije.
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 9. Zahtev za proveru stručne osposobljenosti zavarivača – atestiranje zavarivača

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O MERENJU
  Podaci o postupku zavarivanja – lemljenja (otkačiti) i potrebnom broju uzoraka za ispitivanje (dopisati). Napomena: Jedan zavarivač može raditi više postupaka.

  Postupak zavarivanja

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod