Kontakt

Novi Sad

Marka Miljanova 9 i 9A, 21 101 Novi Sad
tel:
+381 (0)21 421 700 | +381 (0)21 421 702 | +381 (0)21 421 703 | +381 (0)21 528 307
fax:
+381 (0)21 422 435
e-mail:
institut@institut.co.rs
webdesign pure black gmbh

Ogranak Šabac

Vlade Jovanovića 22, 15 000 Šabac
tel:
+381 (0)15 353 468 | +381 (0)15 353 460 | +381(63) 511 546
fax:
+381 (0)15 353 468
e-mail:
institut.sabac@institut.co.rs

Ogranak Niš

Drugog Srpskog Ustanka 19, 18 108 Niš
tel:
+381 (0)18 553 100 e-mail: bratislav.mladenovic@institut.co.rs
fax:
+381(0)18 552 911
e-mail:
institut.nis@institut.co.rs
Ispitivanje bezbednosti hrane - Niš
 
Kontakt
Miroslava Krsmanović
Mobilni telefon:
+381 (0)60 4678 248
e-mail:
miroslava.krsmanovic@institut.co.rs

Kontakti za davanje komercijalnih ponuda

Kontakt osoba:
Goran Knežević
Usluga:
laboratorijska ispitivanja vazduha, otpada, vode, zemljišta, buke
e-mail:
goran.knezevic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Zoran Mijakovac
Usluga:
1. laboratorijska ispitivanja hrane, hrane za životinje, briseva i predmeta opšte upotrebe
2. poslovi logistike i nabavke
e-mail:
zoran.mijakovac@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Branislav Lukić
Usluga:
ostale usluge – centrala Novi Sad
e-mail:
branislav.lukic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Bratislav Mladenović
Usluga:
ostale usluge – ogranak Niš
e-mail:
bratislav.mladenovic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Radmilo Topalović
Usluga:
ostale usluge – ogranak Šabac
e-mail:
radmilo.topalovic@institut.co.rs

Tehnička lica

Kontakt osoba:
Nikolina Žegarac
Usluga:
mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje
e-mail:
nikolina.zegarac@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Biljana Bešlin
Usluga:
mikrobiološka ispitivanja predmeta opšte upotrebe, bioloških štetnosti, vazduha, vode i radnih površina (brisevi)
e-mail:
biljana.beslin@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Slobodan Radišić
Usluga:
fizičko-hemijska ispitivanja hrane, hrane za životinje i predmeta opšte upotrebe
e-mail:
slobodan.radisic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Ivana Kurćubić
Usluga:
fizičko-hemijska ispitivanja vode
e-mail:
ivana.kurcubic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Miloš Stankov
Usluga:
ispitivanja vazduha – kvaliteta ambijentalnog vazduha, ispitivanje hemijskih štetnosti u radnoj okolini
e-mail:
milos.stankov@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Jovan Bekić
Usluga:
ispitivanja otpadnog i deponijskog gasa
e-mail:
jovan.bekic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Mirunka Mijakovac
Usluga:
ispitivanja zemljišta i sedimenta
e-mail:
mirunka.mijakovac@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Branislav Lukić
Usluga:
ispitivanje bez razaranja, kontrolisanje zavarenih spojeva, atestiranje zavarivača
e-mail:
branislav.lukic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Nenad Tripković
Usluga:
1. merenje buke u životnoj sredini,
2. ispitivanje fizičkih štetnosti u radnoj okolini (intezitet osvetljenja, buka, humane vibracije i vibracije mašina i alata)
e-mail:
nenad.tripkovic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Robert Nagl
Usluga:
1.ispitivanje elektromagntenog zračenja
2.kontrolisanje:
                      a) električnih instalacija niskog napona,
                      b) gromobranskih instalacija,
                      c) sigurnosnog osvetljenja,
                      d) antistatik opreme
                      e) elektroizolacionih sredstava zaštite
                      f) instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije
                  3. merenje toplotnog zračenja
                  4. dodatno osposobljavanje radnika iz protiveksplozijske zaštite na radu u zonama opasnosti i za ugradnju, rukovanje i održavanje opreme i električnih instalacija, obuka uklopničara
e-mail:
robert.nagl@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Zoran Beronja
Usluga:
1. kontrolisanje opreme pod pritiskom
2. dodatno osposobljavanje rukovaoca dizalice, signaliste i vozača tereta, viljuškara, elektrokolica, bagera, motorne testere, rukovaoca energetskim kompresorskim i kotlovskim postrojenjima, sudovima pod pritiskom
e-mail:
zoran.beronja@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Ivan Buača
Usluga:
overavanje merila na linijama za tehnički pregled vozila
e-mail:
ivan.buaca@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Đorđe Gavrilović
Usluga:
kontrolisanje liftova za prevoz lica i tereta, pristupačnih teretnih liftova, pokretnih stepenica, pokretnih staza za prevoz lica i dečijih igrališta
e-mail:
djordje.gavrilovic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Cvetin Jevremović
Usluga:
kontrolisanje motornih vozila sa pogonom na tečni naftni gas
e-mail:
cvetin.jevremovic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Duška Milošević
Usluga:
1. kontrolisanje instalacija hindratskih mreža za gašenje požara
2. poslovi iz zaštite od požara
e-mail:
duska.milosevic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Pavle Ziman
Usluga:
1. poslovi iz bezbednosti i zdravlja na radu
2. poslovi iz medicine rada (procena rizika na radnim mestima i analiza povrede na radu)
                  3. ispitivanje fizičkih štetnosti u radnoj okolini (intezitet osvetljenja, ispitivanje mikroklimatskih parametara)
e-mail:
pavle.ziman@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Milena Dončev Bačić
Usluga:
poslovi iz zaštite životne sredine i vanrednih situacija
e-mail:
milena.doncev@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Divna Ivančev
Usluga:
poslovi projektovanja i inženjeringa
e-mail:
divna.ivancev@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Goran Knežević
Usluga:
benificirani radni staž
e-mail:
goran.knezevic@institut.co.rs

Kontakt osoba:
Vesna Damjanac
Usluga:
finansijski poslovi
e-mail:
vesna.damjanac@institut.co.rs