Zvanična saopštenja

Obaveštenje imenovanog tela

Imenovano telo za pregled dečijih igrališta stavlja van snage izdate domaće isprave o usaglašenosti tipa opreme za dečija igrališta na osnovu inostranog sertifikata, broj:

ST 06-00-52-0450/20,
ST 06-01-52-0443-20,
ST 06-02-52-0444-20,
ST 06-03-52-0445-20,
ST Opširnije…

OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI ANALIZATORA IZDUVNIH GASOVA

31.7.2020. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je dobio imenovanje Ministarstva privrede za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti analizatora izduvnih gasova klase tačnosti 0 i I prema postupku ocenjivanja usaglašenosti: Modul F Opširnije…

PREGLED DEČIJIH IGRALIŠTA

18.7.2019. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je dobio imenovanje Ministarstva privrede za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti dečijih igrališta postupkom prvog, redovnog i vanrednog pregleda sa izdavanjem sertifikata.

Podnesi zahtev

Opširnije…

Odobrenje MUP-a Sektor za vanredne situacije

28.12.2018. godine
Institut za zaštitut na radu a.d. Novi Sad je dobio odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije za izvođenje posebnih obuka za lica koja rade na poslovima zaštite od požara

Obaveštenje

21.11.2018. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je postao član organizacije GAFTA (Grain and Feed Trade Association) od 2.11.2018. godine i dobio sertifikat kojim se na međunarodnom nivou potvrđuje da su laboratorijska ispitivanja i izveštaji Opširnije…

STRANA 1 OD 212