GRAĐEVINA

11.1.2021. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je obnovio
Licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte.