NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE

16.7.2020. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je dobio ovlašćenja Ministarstva zaštite životne sredine za obavljanje:
1. poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini i
2. poslova sistemskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja.