Obaveštenje

21.11.2018. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je postao član organizacije GAFTA (Grain and Feed Trade Association) od 2.11.2018. godine i dobio sertifikat kojim se na međunarodnom nivou potvrđuje da su laboratorijska ispitivanja i izveštaji o ispitivanju koje izdaje Laboratorija Instituta u skladu sa trgovinskim uslovima GAFTE.
Gafta je međunarodna organizacija za trgovinu koja ima za cilj promovisanje međunarodne trgovine žitaricama, stočnom hranom i sirovinama.
Laboratorijska ispitivanja Gafta Analysts člana su opšte priznata s´obzirom na to da Gafta dva puta godišnje organizuje međulaboratorijska ispitivanja kojima se potvrđuje tačnost i pouzdanost rezultata laboratorijskih ispitivanja članova. Laboratorija Instituta je u postupku potvrđivanja statusa Gafta Analysts člana.