RADIJACIONA DELATNOST

10.11.2020. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je obnovio licencu za radijacionu delatnost visokog rizika.