XX KONFERENCIJA pod nazivom OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA U SUTOMORU septembar 2013. godine

 

XX KONFERENCIJA pod nazivom

OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA U SUTOMORU

septembar 2013. godine

 

Od 09.09. do 11.09.2013. godine u Sutomoru je održana XX konferencija pod nazivom „OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA“. Konferenciju je organizovao  „JUGOINSPEKT“ Beograd, društvo za kontrolu kvaliteta i kvantita robe a.d.  Beograd,  a zaposleni iz Instituta za zaštitu na radu a.d. Novi Sad su bili pozvani da učestvuju sa svojim autorskim radom.

Rad na temu  ISKUSTVA TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENSTI  LIFTOVA NAKON PRIMENE NOVOG PRAVILNIKA

prezentovali su autor  Borivoje Ćeran-Vodeći ocenjivač u Sertifikacionom telu i koautor Đorđe Gavrilović ,  Ocenjivač u Sertifikacionom telu.