ZAŠTITA OD POŽARA

9.7.2021. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je dobio ovlašćenje za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u objektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara.