ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

22.2.2022. godine
Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je obnovio ovlašćenje merenja buke u životnoj sredini.